1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Greetings Guest!!

  In order to combat SPAM on the forums, all users are required to have a minimum of 2 posts before they can submit links in any post or thread.

  Dismiss Notice
 3. Greetings Guest, Having Login Issues? Check this thread!
  Dismiss Notice
 4. Hail Guest!,
  Please take a moment to read this post reminding you all of the importance of Account Security.
  Dismiss Notice
 5. Author Wes Locher has teamed up with Stratics for a giveaway of his new book Braving Britannia. This book explores the history and impact of Ultima Online and includes interviews from current and past dev team members as well as many UO and Stratics community members. Click here for more details!
  Dismiss Notice

Finnish Darkfall Online Guild

Discussion in 'Off Topic' started by Nasko, Nov 11, 2008.

 1. Nasko

  Nasko Guest

  The following recruitment announcement is in finnish, as it is only the finnish players we seek to reach with this thread.

  Suomalainen Darkfall Online kilta Mahtisoturit etsii lisää pelaajia kokoonpanoonsa. Olemme pelanneet yhdessä mm wow, AoC, WHO ja monia muita pelejä. Olemme rentoa porukkaa jolla on pelissä korkeat tavoitteet, mutta mihinkään HC meininkiin emme ole ryhtymässä.

  Killan Vaatimukset:
  - vähintään 18v

  Hyväksi Katsotaan Myös:
  - Mic + vent
  - Huumorintajua

  Mikäli kiinnostuksesi heräsi postia lukiessa ja haluat tulla kyselemään tai jutustelemaan niin meidät saa kiinni #mahtisoturit @ quakenet, nick: Nasko ja Seidi. Ja loppuun vielä että mikäli mahdollista niin ottakaa yhteyttä ircissä, älkääkä täälä.

  Nasko